Van Besouw Goirle
Tekengebied 1.png
banner zonder logo.jpg
 

HET PLAN

Circa 200 nieuwe woningen nabij centrum Goirle.

Op een prachtige locatie, dichtbij het centrum van Goirle en het beekdal, werkt Nederlandse Bouw Unie aan de planvorming voor herontwikkeling van de Van Besouw-locatie. Een complexe en omvangrijke operatie die jaren in beslag neemt. Belangrijke aandachtsgebieden zijn ecologie, waterhuishouding en cultuurhistorie.

Uiteindelijk zal het plangebied van ongeveer 6 hectare ruimte bieden aan circa 200 woningen in een groene setting. Omdat de planvorming nog afgestemd moet worden met de gemeente, omwonenden en overige betrokken partijen, kunnen wij nog niet laten zien hoe het plan eruit komt te zien. Wel kunnen wij u melden dat het een mix aan woningtypen zal betreffen van appartementen tot rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen. 

Op de plankaart zijn de verschillende fases van Van Besouw te zien:

BLAUW Fase 1

ROOD Fase 2

GROEN Fase 3